Çevre Politikası

Özel Batı Tıp Merkezi; tüm sağlık faaliyetlerini yürütürken, misyonu ve vizyonu doğrultusunda kaliteli hizmet anlayışıyla çalışırken, çevre etkileri tespit edip, varsa olumsuz etkileri minimum seviyeye indirmek için gerekenleri yapmaktadır.
Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymakla beraber, çevreye saygılı, duyarlı ve sorumluluğun farkında olarak görevlerini yerine getirmektedir.
Enerjiyi ve kaynaklarının etkin kullanılmasının yanı sıra, öncelikli faaliyet sonucu oluşan tıbbi atıkları tespit edip, atıkların hasta ve çalışan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde uzaklaştırılması için atık yönetim planı oluşturulur.
Çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği bilincinin tüm çalışanlar tarafından yaşatılabilmesi için; tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve bireysel sorumluluklarına göre eğitimlere tabi tutulurlar.