AMELİYATHANE HİZMETLERİ

AMELİYATHANE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Ameliyathane teknikerinin tanımı; ameliyathanede ameliyat esnasında cerrahın kontrolü ve denetimi altında ameliyat ekibinde yardımcı eleman olarak çalışan teknik elemandır.
 

Ameliyathane Hizmetleri Programı’ nın Amacı; ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanmasını ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlayan, merkezi sterilizasyon ünitesinin çalışma usullerine hakim, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarını uygulayan, ameliyat sırasında cerrahın, diğer alanlarda ameliyathane sorumlu hemşiresinin yönlendirmeleri ile ameliyathane ekibinin içinde yer alan ‘Ameliyathane Teknikeri’ yetiştirmektir

Ameliyathane hizmetleri programının hedefi

►Gelişen ameliyathane tekniklerini takip eden,

►İletişim becerileri yüksek,

►Etik değerlere saygılı,

►Ekip çalışmasına yatkın,

►Çözüm odaklı, cerrahi eleman yetiştirmek.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

►Fen bilimlerine, özellikle biyolojiyle ilgili ve bu alanda başarılı,

►Ellerini çabuk ve ustalıkla kullanabilen,

►Doğru ve çabuk karar verebilen, cerrahın söylediklerini hemen anlayıp, uygulayabilen,

►Cesaretli ve kandan korkmayan,

►El göz koordinasyonu ile göz ,(kulak)-el-ayak eşgüdümü gelişmiş,

►Sorumluluk duygusuna sahip, dikkatli, titiz ve tedbirli kimseler olmaları gerekir.

Ameliyathane Teknikeri Görev, Yetki ve Sorumlulukları

►Ameliyat odasının malzeme ve teçhizat yönünden cerrahi işlemlerin yapılmasına hazır hale getirir.

►Ameliyat masasını her ameliyattan önce kontrol eder, ameliyata hazır hale getirir ve gerekli destek parçalarını hazırlayarak güvenli bir çalışma ortamı oluşturur.

►Ameliyat esnasında çıkarılan herhangi bir cerrahi materyalin uygun bir şekilde ilgili birime gönderilmesine yardımcı olur.

►Her bir işlemden veya ameliyattan sonra ortamın temizlenmesini ve dezenfeksiyonunu sağlayarak yeniden kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar

►Ameliyattan sonra cerrahi aletleri ve malzemeleri temizler, dezenfekte eder ve kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.

►Cerrahi malzemelerin sterilizasyonunu ve uygun şartlarda korunmasını sağlar.

►Hastanın ameliyat odasına alınmasına, pozisyon verilmesine ve ameliyat sonrası nakline yardımcı olur.

►Cerrahi alet ve ekipmanların periyodik muayenelerini yaptırır ve olası arızaları zamanında haber verir.

►Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardım eder.